Værdifuld produktion kræver planlægning

Vi ved, med 12 års erfaring inden for produktion af merchandise, emballage og specielprodukter i Kina, at den rette planlægningsproces er essentiel. Vi vil derfor råde jer til, allerede nu, at skitsere alle årets kommende aktiviteter, så I ikke havner i en uventet og resursekrævende situation.

I står måske også med et ønske om at udvikle en ny serie af produkter, der skiller sig ud, eller gøre jeres produktion mere bæredygtig. I begge tilfælde har ENTRY løsninger på udvikling, design, kvalitet, pris og fleksibilitet, men planlægningen er meget væsentligt for, at det bliver en proces uden stress for jeres ansvarlige

Neden for kan du se årets største aktiviteter, som påvirker produktions- og/eller fragttider.