Corporate Social Responsibilities

Hos ENTRY er vi forpligtet til en bæredygtig politik, hvilket indkluderer respekt for universale anerkendte standarder for miljøet, menneskerettigheder, arbejdskraft og anti-korruption. Vi stræber derfor efter at sikre, at alle vores leverandører arbejder i overensstemmelse med vores betingelser og standarder fra vores adfærdskodeks.

Vores adfærdskodeks er baseret på de generelle principper ifølge the Universal Declaration of Human Rights (1948), the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), the Eights Fundamental ILO Conventions og Business Social Compliance Initiative (BSCI) guidelines. Derudover har vi underskrevet the UN Global Compact, et initiativ af Kofi Annan der sikre, at de ti generelle principper af CSR er implementeret.

Adfærdskodeks

Vores adfærdskodeks er inddelt i tre hovedområder; arbejdskraft & menneskerettigheder, miljø og anti-korruption.

Menneskerettigheder

  1. Understøt og respektér beskyttelsen af de internationale anerkendte menneskerettigheder.
  2. Sikre at menneskerettighederne ikke er overtrådt i virksomhedens daglige aktiviteter.
  3. Oprethold foreningsfrihed og anerkend retten til kollektive forhandlinger.
  4. Understøt udryddelse af alle former for tvungen arbejdskraft.
  5. Understøt udryddelse af alle former for børnearbejde.
  6. Understøt udryddelse af diskrimination med hensyn til beskæftigelse og erhverv af medarbejdere.

Miljø

  1. Tilføj forsigtighedsprincippet over for miljømæssige udfordringer.
  2. Foretag initiativer til at promovere og støtte miljømæssig ansvarlighed.
  3. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption

Vores virksomhed skal arbejde imod alle former for korruption, inklusiv afpresning og bestikkelse. Vores kontor i Shanghai muliggør et tæt samarbejde med alle vores leverandører. Igennem kontinuerlige kvalitetstjek sikrer vores medarbejdere, at vores adfærdskodeks samt internationale- og nationale regler bliver fulgt. I tilfælde af uoverensstemmelser med vores standarder i vores adfærdskodeks, vil vi hjælpe med at sikre et program for stabil forbedring. Yderligere er produkterne laboratorietestet for skadefulde stoffer ifølge EU REACH decree.